Kapcsolat

1. Általános információ, tájékoztatás adatkezelési esetekről

Adatkezelő neve: Golden Eye Kft.
Az adatkezelő székhelye és levelezési címe: 6600 Szentes, Jókai u. 12.
Az adatkezelő telephelyei:
-6600 Szentes, Ady Endre u. 5. (Domján Optika)
-6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 4-6. (Domján Optika és Látásközpont)
Az adatkezelő adatkezeléssel kapcsolatos elektronikus elérhetősége:

domjanoptika"kukac"gmail.com és domjanlataskozpont"kukac"gmail.com

Cégjegyzékszám: 06 09 024325

Adószám: 26270667-2-06

 

A marketing célú adatkezelésekről és a honlapunk használatával összefüggő személyes adatok kezelésével összefüggésben az Adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt (továbbiakban: „Ön” vagy „Érintett”) az ilyen személyes adatok kezelése során követett elveiről és gyakorlatáról, valamint az Önt az adatkezeléssel kapcsolatosan megillető jogairól, azok gyakorlásának módjáról és lehetőségeiről.

Az Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít arra, hogy az üzleti tevékenysége kapcsán hozzá kerülő és ezután általa kezelt személyes adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „Rendelet”) rendelkezéseinek megfelelően kezelje, tárolja.

Fontos: Önnek jogában áll az Ön személyes adatainak törlését kérni, illetve további konkrét tájékoztatást kérni az Önt érintő konkrét adatkezelésekről. További részletek a 2.4 pontban.

1.1 Igényfelmérés során megadott személyes adatok

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási, szállítási adatok, mint irányítószám, város, utca név, házszám, emelet, ajtó, látáskorrekciós adatok.
Az adatkezelés célja: Igényfelmérés az igénybe vett egészségügyi szolgáltatásra vagy megrendelésre vonatkozóan, vizsgálati időpont egyeztetése.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) b) pontja), szerződés megszűnése esetén jogos érdek (Rendelet 6. cikk (1) f) pont.)

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése: Szerződésből eredő igényérvényesítés.

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig vagy az Ön utolsó aktivitásától számított 5 év. Szerződés megszűnése esetén további 5 év a jogi igények érvényesítése érdekében.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: informatikai partnerünk, adatbáziskezelő és tanácsadó  partnerünk.

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Vásárlási folyamat nem tud elindulni.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.2 Látásvizsgálat

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, Mobiltelefonszám, Számlázási, szállítási adatok, mint irányítószám, város, utca név, házszám, emelet, ajtó, az általunk végzett látásvizsgálati eredmény adatai, vagy az ügyfél által hozott (máshol végzett) vizsgálati eredmények adatai, vizsgálat dátuma, javasolt korrekció adatai, azonosítószám.

Az adatkezelés célja: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása (látásvizsgálat), annak alapján a szükséges látásjavító kezelés meghatározása.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) b) pontja), továbbá a jogi kötelezettség teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) c) pontja) az egészségügyi dokumentációra vonatkozó megőrzésre vonatkozóan.

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Az adatkezelés időtartama: 30 év

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: informatikai partnerünk, adatbáziskezelő és tanácsadó  partnerünk.

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Egészségügyi szolgáltatás nyújtása nem tud elindulni.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.3 Szemüveg/ kontaktlencse megrendelés

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási, szállítási adatok, mint irányítószám, város, utca név, házszám, emelet, ajtó, az általunk végzett látásvizsgálati eredmény adatai, vagy az ügyfél által hozott (máshol végzett) vizsgálati eredmények adatai, megrendelés azonosítója.

Az adatkezelés célja: Szemüveg/kontaktlencse megrendelés teljesítése, további megrendelések leadása érdekében azok visszakereshetősége.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) b) pontja),

Szerződés megszűnése esetén további 5 év a jogi igények érvényesítése érdekében.

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): Szerződésből eredő igényérvényesítés.

Az adatkezelés időtartama: Megrendelés teljesítéséig, beleértve a megrendelés kapcsán irányadó garanciális időtartamot is; illetve a szerződés megszűnését követő 5 évig igényérvényesítés érdekében.

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Ön nem tud vásárolni.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.4 Garanciális (jótállási) jegyek

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, Számlázási, szállítási adatok, mint irányítószám, város, utca név, házszám, emelet, ajtó, az általunk végzett látásvizsgálati eredmény adatai, vagy az ügyfél által hozott (máshol végzett) vizsgálati eredmények adatai, megrendelési adatok.

Az adatkezelés célja: Garanciális igények teljesítése.

Az adatkezelés jogalapja: jogi kötelezettség teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) c) pontja). (Ptk-ban és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendeletben meghatározott kötelezettség)

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Az adatkezelés időtartama: Megrendelés teljesítését követően a garanciális időtartam végéig. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: informatikai partnerünk.

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Ön nem tudja érvényesíteni garanciális igényeit.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.5 Kapcsolattartási adatok (sms, telefonszám, e-mail) megrendeléssel összefüggésben

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám.

Az adatkezelés célja: Megrendelés elkészültéről szóló értesítés kiküldése, valamint kapcsolattartás a szerződés teljesítése kapcsán, pl. további megrendelések, kontrollvizsgálatok kapcsán, utánkövetés.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése (Rendelet 6. cikk (1) b) pontja),

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): - Az adatkezelés időtartama: Szolgáltatásunkra vagy megrendelésekre vonatkozó kapcsolatunk fennállásáig, beleértve a megrendelések kapcsán irányadó garanciális időtartamot is.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: informatikai partnerünk.

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Ön nem kap a megrendelésével összefüggésben tájékoztató üzenetet.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.6 Panaszkezelés (telefonos vagy online)

Kezelt adatok köre: Név, E-mail cím, Telefonszám, Cím, megrendelés adatai, érintett által tett panasz.

Az adatkezelés célja: Az Adatkezelő szolgáltatásával, tevékenységével, megrendeléssel összefüggő panaszkezelés.

Az adatkezelés jogalapja: Panasz esetén a fogyasztóvédelmi törvény által meghatározott panasz kezelésére, rögzítésére vonatkozó jogi kötelezettség (Rendelet 6. cikk (1) c) pontja).

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Az adatkezelés időtartama: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben meghatározott szabályok értelmében az Adatkezelő a panaszt 3 évig köteles megőrizni.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: hivatalos megkeresés esetén hatóságok, bíróságok.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem.

1.7 Rögzített kamerafelvétel üzletekben

Kezelt adatok köre: Érintett rögzített képmása. Hangrögzítés nem történik.

Az adatkezelés célja: Bolti incidensek rögzítése és szükség esetén továbbítása a megfelelő hatóságok irányába.

Az adatkezelés jogalapja: adatkezelő jogos érdeke (Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja).

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): vagyonvédelem, az üzletben történő incidensek tanúsítása, felderítése érdekében.

Az adatkezelés időtartama: 3 nap.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: hivatalos megkeresés esetén, illetve bűncselekmény bejelentése esetén hatóságok, bíróságok.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem.

1.8 DM levelek (direkt marketing levelek, közvetlen üzletszerzés)

Kezelt adatok köre: Név, lakcím, profil adatok

Az adatkezelés célja: DM kupon kiküldés az Ön számára

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása – Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

Az Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásig vagy az Ön utolsó aktivitásától számított 6 év

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: Nyomda, postai levelek összeállításával megbízott partnerünk.

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Ön nem kap értesítést a DM levelekben az Adatkezelő akcióiról, egyéb kedvezményekről.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.9 e-DM kampány

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: Marketing kommunikáció elektronikus levélben és Facebook hirdetés

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

Az Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásig vagy az Ön utolsó aktivitásától számított 6 év

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: adattisztító szolgáltató megbízottunk, hírlevél küldéssel megbízott partnerünk.

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Ön nem kap hírlevelet az Adatkezelőtől és/vagy nem célozzuk meg Facebook hirdetésekkel.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.10 E-mail cím megtartása visszakereshetőség érdekében

Kezelt adatok köre: E-mail cím

Az adatkezelés célja: Panaszok, problémás esetek visszakereshetősége

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek (Rendelet 6. cikk (1) f) pontja)

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): a panaszokkal kapcsolatos jogvitákban felhasználás az Adatkezelő jogszerű érdeke, ezek nélkül nem tudja bizonyítani az eljárásával kapcsolatos határidők betartását, sem egyéb körülményeket.

Adatkezelés időtartama: adatbelépés időpontja +  5 év

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: -

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.11 Alapvető sütik

Kezelt adatok köre: Nincs személyes adat

Az adatkezelés célja: Session nyomonkövetése

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Adatkezelés időtartama: Amíg Ön a weboldalon aktívan lép, azaz munkamenet végével véget ér az adatkezelés

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: nincs

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: statisztikai elemzés nélkül navigálhat tovább

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.12 Statisztikai sütik

Kezelt adatok köre: Nincs személyes adat az Adatkezelőnél

Az adatkezelés célja: Statisztikai cél, azaz a honlap látogatók viselkedésének felmérése, az egyedi honlap felhasználói azonosítás nélkül

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Adatkezelés időtartama: utolsó honlap látogatás + 360 nap

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: nincs

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: statisztikai elemzés nélkül navigálhat továbbiak

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik

1.13 Célzó és Hirdetési sütik

Kezelt adatok köre: nincs személyes adat az Adatkezelőnél

Az adatkezelés célja: marketingcélzás és hirdetés közlése az Ön weboldal látogatása és tevékenysége alapján

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Adatkezelés időtartama: utolsó látogatás + 180 nap a Facebook sütik esetében, utolsó látogatás + 360 nap a Google esetében

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: nincs

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: nem tud az Adatkezelő személyre szabott hirdetéseket megjeleníteni Önnek a Google és Facebook felületeken.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem történik.

1.14 Törzsvásárlói programmal összefüggő adatkezelés

Kezelt adatok köre: Név, lakcím, egészségpénztári adatok, az általunk végzett látásvizsgálati eredmény adatai, vagy az ügyfél által hozott (máshol végzett) vizsgálati eredmények adatai, törzsvásárlói kártya száma.

Az adatkezelés célja: Törzsvásárlói kedvezmények biztosítása, akciókról tájékoztatás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja).

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Adatkezelés időtartama: Hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb a törzsvásárlói program megszűnéséig.

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: informatikai partnerünk, adatbáziskezelő és tanácsadó partnerünk.

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Ön nem tudja igénybe venni a törzsvásárlói kedvezményt.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: nem

1.15 Hírlevél (prospect)

Kezelt adatok köre: Név, e-mail cím

Az adatkezelés célja: Marketing kommunikáció kiküldése Önnek a Facebook hirdetése

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja)

Az Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): -

Adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig vagy az Ön utolsó aktivitásától számított 6 évig (ezután töröljük az adatbázisból)

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: CRM szolgáltató partnerünk, hírlevél küldő partnerünk

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Ön nem kap hírlevelet az Adatkezelőtől

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: nem

1.16 Nyereményjátékkal összefüggő adatkezelés

Kezelt adatok köre: A nyereményjáték szabályzata alapján a következő adatok lehetnek: Név (kötelező), e-mail cím, Facebook-profil, Instagram-profil, kapcsolatfelvételre alkalmas adat (nyertességről való tájékoztatás céljából)

Az adatkezelés célja: Nyereményjátékban való részvétel, nyeremények nyerteseknek való átadása

Az adatkezelés jogalapja: érintett hozzájárulása (Rendelet 6. cikk (1) a) pontja), ill. jogszabályi kötelezettségek teljesítésével összefüggő jogos érdek.

Adatkezelő jogos érdeknek megnevezése (ha a jogalap jogos érdek): teljesítés, adójogi kötelezettségek teljesítése, hatósági megkeresések esetére a bizonyíthatóság biztosítása.

Adatkezelés időtartama: a nyereményjáték végéig, nyertesek (pótnyertesek) esetén a sorsolást követő 6 évig (ezután töröljük az adatbázisból)

A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: Nincs

Milyen következményekkel jár(hat) az adatszolgáltatás elmaradása?: Ön nem tud részt venni a nyereményjátékban.

EU-n kívüli országba történik-e adattovábbítás? Ha igen, megfelelőségi határozat vagy más megfelelő és alkalmas garancia megjelölése: Nem

 

2. AZ ÖN JOGAI, JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEI

 

A fenti adatkezelésekkel kapcsolatban Önt, mint érintettet az alábbi jogok illetik meg, illetve ezeket a jogait az alábbiak szerint érvényesítheti:

Ön bármikor jogosult a rá vonatkozó és az Ön által kezelt adatokról tájékoztatást kérni, a rögzített adatainak helyesbítését, kiegészítését, törlését, zárolását kérni, továbbá élhet az adathordozhatósághoz, valamint személyes adataihoz való hozzáférési jogával és tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen.

 

Az előző bekezdésben meghatározott jog gyakorlása iránti kérelmét Ön elsősorban az adatvédelmi felelőshöz nyújthatja be.

 

2.1 Tájékoztatás és a személyes adatokhoz való hozzáférés

 

Ön a fenti pontban megadott elérhetőségeken keresztül, írásban tájékoztatást kérhet az Adatkezelőtől, hogy az Adatkezelő tájékoztassa:

-milyen személyes adatait,

-milyen jogalapon,

-milyen adatkezelési cél miatt,

-milyen forrásból,

-mennyi ideig kezeli,

-Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést, vagy kinek továbbította a személyes adatait.

Az Adatkezelő az információkat széles körben használt elektronikus formátumban adja meg az Ön részére, kivéve, ha Ön azt nem írásban, papíralapon kéri. Az Adatkezelő szóbeli tájékoztatást sem telefonon keresztül, sem élőszóban nem ad.

Az Adatkezelő a személyes adatok másolatát (személyesen az ügyfélszolgálaton) első alkalommal ingyenesen biztosítja az Ön részére. Az Adatkezelő által kért további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az Adatkezelő elektronikus úton kéri a másolat kiadást, úgy az információkat e-mailben, széles körben használt elektronikus formátumban bocsátja az Adatkezelő rendelkezésére.

Ön a tájékoztatást követően, amennyiben az adatkezeléssel, a kezelt adatok helyességével nem ért egyet, úgy a 2.4 pontban meghatározottak szerint kérelmezheti a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, kiegészítését, törlését, kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, illetve a 3. pontban meghatározott eljárást kezdeményezhet.

2.2 Kezelt személyes adatok helyesbítéséhez, kiegészítéséhez való jog

Az Ön írásbeli kérelmére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti az Ön által megjelölt pontatlan személyes adatokat, illetve a hiányos adatok kiegészítését elvégzi az Ön által megjelölt tartalommal. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat a helyesbítésről, kiegészítésről, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő e címzettek adatairól tájékoztatja, ha ezt írásban kérelmezi.

2.3 Adatkezelés korlátozáshoz való jog

Ön írásbeli kérelem útján kérheti az Adatkezelőtől adatai kezelésének korlátozását, ha

-Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

-az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-Ön tiltakozik az adatkezelés ellen: ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön személyes adatainak védelméhez fűződő jogaival szemben.

Korlátozással érintett személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet ez idő alatt kezelni. Az Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatni fogja Önt.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatja e címzettek kilétéről.

2.4 Törléshez (elfeledtetéshez) való jog

Az Ön kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törli az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha a meghatározott indokok valamelyike fennáll: i) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte; ii) Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; iii) Ön saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs jogszerű ok az adatkezelésre, iv) Ön tiltakozik az Önre vonatkozó személyes adatok közvetlen üzletszerzés célból történő adatainak kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik, v) a személyen adatokat az Adatkezelő jogellenesen kezeli; vi) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Ön a törléshez, elfeledtetéshez való jogával nem élhet, ha az adatkezelés szükséges i) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából; ii) népegészségügy területét érintő közérdek alapján; iii) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog gyakorlása lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy iv) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

2.5 Adathordozhatósághoz való jog

Ha az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja. Ha technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az adatokat más adatkezelő számára továbbítsuk. Minden esetben az Ön által átadott személyes adatokra korlátozódik ez a jogosultság, egyéb adatok hordozhatóságára lehetőség nincs. (pl. statisztika stb.)

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, az Adatkezelő rendszerében megtalálható személyes adatokat:

-tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

-más adatkezelőhöz továbbítsa,

-kérje az adatok közvetlen továbbítását másik adatkezelőhöz – ha ez technikailag megvalósítható az Adatkezelő rendszerében.

Az Adatkezelő az adathordozhatóságra vonatkozó kérelmet kizárólag e-mailben vagy postai úton írt írásbeli kérelem alapján teljesíti. A kérelem teljesítéséhez szükséges, hogy az Adatkezelő meggyőződjön arról, hogy valóban az arra jogosult kíván-e élni jogával. Ön az adathordozhatósághoz való joga keretében azon adatok hordozhatóságát igényelheti, melyet saját maga adott meg az Adatkezelő részére. A jog gyakorlása nem jár automatikusan az adatnak az Adatkezelő rendszereiből való törlésével, ezért az Ön jogának gyakorlását követően is az Adatkezelő rendszereiben nyilvántartásra kerül, kivéve, ha kéri adatainak törlését is.

2.6 Tiltakozás személyes adatok kezelése ellen

Ön az Adatkezelőhöz intézett nyilatkozatával tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen, ha az adatkezelés jogalapja

- a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés e) pontja szerinti közérdek vagy

- a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerinti jogos érdek.

Tiltakozási jog gyakorlása esetén az Adatkezelő nem kezelheti tovább a személyes adatokat, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Annak megállapítása kapcsán, hogy az adatkezelést kényszerítő erejű jogos okok indokolják, az Adatkezelő dönt. Az ezzel kapcsolatos álláspontjáról írásbeli véleményben tájékoztatja Önt.

Ön az adatkezelés ellen tiltakozni írásban (e-mailben vagy postai úton), illetve hírlevél esetén a hírlevélben található leiratkozás linkre kattintva is tud.

2.7 Az elhunyt érintettet megillető jogok más által történő érvényesítése

Az érintett halálát követő öt éven belül az elhaltat életében megillető jogokat, mint a hozzáféréshez, helyesbítéshez, törléshez, az adatkezelés korlátozásához, adathordozhatósághoz és tiltakozáshoz való jogát az elhunyt által arra ügyintézési rendelkezéssel, illetve közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, az Adatkezelővel tett nyilatkozattal meghatalmazott személy jogosult érvényesíteni. Ha az elhunyt az Adatkezelőnél több ilyen nyilatkozatot tett, a későbbi időpontban tett nyilatkozatban megnevezett személy érvényesítheti e jogokat.

Ha az elhunyt nem tett ilyen tartalmú nyilatkozatot, akkor az elhaltat életében megillető és előző bekezdésben meghatározott jogokat az érintett Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója érvényesítheti az érintett halálát követő öt éven belül (több közeli hozzátartozó esetén az a közeli hozzátartozó jogosult érvényesíteni a fenti jogokat, aki ezen jogosultságát elsőként gyakorolja).

Közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) 1. pontja szerinti a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér. Az elhunyt közeli hozzátartozója igazolni köteles:

- az elhunyt érintett halálának tényét és idejét halotti anyakönyvi kivonattal vagy bírósági határozattal, valamint

-saját személyazonosságát – valamint amennyiben szükséges közeli hozzátartozói minőségét – közokirattal igazolja.

Az elhunyt jogait érvényesítő személyt e jogok érvényesítése – így különösen az Adatkezelővel szembeni, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve bíróság előtti eljárás – során – az Infotv. és a Rendelet szerinti,- az elhunytat életében megillető jogok illetik meg és kötelezettségek terhelik.

Az Adatkezelő írásbeli kérelemre köteles tájékoztatni a közeli hozzátartozót a megtett intézkedésről, kivéve, ha azt az elhunyt nyilatkozatában ezt kifejezetten megtiltotta.

2.8 Kérelem teljesítésének határideje

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenképp a 2.1. - 2.7. pont szerinti bármely kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható, de ez esetben a késedelem okainak megjelölésével az Adatkezelő a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt, valamint arról, hogy Ön panaszt nyújthat be a felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az Ön kérelmének alapján történő intézkedést.

Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást az Adatkezelő elektronikus úton adja meg, kivéve, ha azt Ön másként kéri.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat az általa végzett valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére az Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

2.9 Kártérítés és sérelemdíj

Minden olyan személy, aki a Rendelet megsértésének eredményeként vagyoni vagy nem vagyoni kárt szenvedett, az elszenvedett kárért az Adatkezelőtől és/vagy az adatfeldolgozótól kártérítésre jogosult. Az adatfeldolgozó csak abban az esetben tartozik felelősséggel az adatkezelés által okozott károkért, ha nem tartotta be a jogszabályban meghatározott, kifejezetten az adatfeldolgozókat terhelő kötelezettségeket, vagy ha az Adatkezelő jogszerű utasításait figyelmen kívül hagyta vagy azokkal ellentétesen járt el. Az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt előidéző eseményért őt semmilyen módon nem terheli felelősség.

3. JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Ön a jogait e-mailben vagy postai úton küldött írásbeli kérelemben gyakorolhatja.

Ön jogait érvényesíteni nem tudja, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa Önt. Ha az Ön kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó (különösen az ismétlődő jellegre figyelemmel) az Adatkezelő a kérelem teljesítéséért észszerű mértékű díjat számíthat fel vagy megtagadhatja az intézkedést. Ennek bizonyítása az Adatkezelőt terheli. Ha az Adatkezelő részéről kétség merül fel a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, a kérelmező személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérheti.

Ön az Info.tv., a Rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. törvény) alapján

  1. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; www.naih.hu) fordulhat vagy
  2. Bíróság előtt érvényesítheti jogait. A per – az Ön választása szerint – a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://birosag.hu/torvenyszekek

4. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, a felügyeleti hatóság tájékoztatása, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az incidenssel érintett személyes adatok körét, az érintettek körét és számát, az incidens időpontját, körülményeit, hatásait, az elhárítására megtett intézkedéseket.

Az Adatkezelő incidens bekövetkezése esetén – kivéve, ha nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve – indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 72 órán belül tájékoztatja Önt és a felügyeleti hatóságot az adatvédelmi incidensről.

5. AZ ADATOKHOZ VALÓ HOZZÁFÉRÉS ÉS AZ ADATBIZTONSÁGI INTÉZKEDÉSEK, ADATTOVÁBBÍTÁS

 

5.1 Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A személyes adatokhoz az Adatkezelő alkalmazottai férhetnek hozzá a feladataik ellátása érdekében.

Az Adatkezelő csak a jogszabályban meghatározott módon és célból adja át az általa kezelt személyes adatokat más szervek, illetve állami szervek számára.

Az Adatkezelő tájékoztatja Önt, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

5.2 Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

Az Adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

- az arra feljogosítottak számára hozzáférhető (rendelkezésre állás);

- hitelessége és hitelesítése biztosított (adatkezelés hitelessége);

- változatlansága igazolható (adatintegritás);

- a jogosulatlan hozzáférés ellen védett (adat bizalmassága) legyen.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi

-a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult;

-a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét;

-a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök.

6. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót egyoldalúan módosítsa. Amennyiben az adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak tekintetében módosítás történik, úgy arról az Adatkezelő Önt az Adatkezelő honlapján elhelyezett módosítás közlésével és az új adatkezelési tájékoztató hatályba lépési időpontjának feltüntetésével értesíti.

Amennyiben Ön más természetes személy adatait adta meg az Adatkezelőnek vagy fiktív adatokat közölt az Adatkezelővel és ezzel bármilyen módon kárt okozott, az Adatkezelő jogosult Önnel szemben kártérítési igényének érvényesítésére.

Az Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Ön a személyes adatainak megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok a valóságnak megfelelnek, azaz az Ön saját személyes adatai és ezek felhasználásával kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást.

Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatályba lépésének időpontja: 2023.01.01.